Skip to content

Het proces

Aanschaf haarwerk

Bij uw eerste bezoek bespreken we het haarprobleem, de achtergronden, uw wensen & eisen en de mogelijkheden. Deze intake leggen wij vast en duurt circa 1 tot 1.5 uur. Hiervoor kunt u na afspraak binnen 5 werkdagen bij ons terecht. Zo nodig bieden wij de mogelijkheid tot (zieken)huisbezoek. Dit consult is kosteloos en vrijblijvend.

Als u besluit tot aanschaf, maken wij in een vervolggesprek uw keuzes definitief en vertalen die in een order c.q. bestelling. Daarbij informeren wij u tevens over de geldende“Leveringsvoorwaarden”. Nalezen, klik hier .

Nu gaan wij verder aan de slag. Wij vervolmaken het ontwerp en gaan over tot de vervaardiging van uw haarwerk, waarbij wij voortdurend de kwaliteit bewaken.

Na circa 10 weken is het tijd om het haarwerk voor het eerst bij u te gaan plaatsen. Bij deze gelegenheid leert u middels een persoonlijke instructie om te gaan met uw nieuwe haar. Ook gedurende het verdere gebruik ondersteunen wij u waar nodig voor een langdurig draagcomfort.

Wat u moet weten over uw nieuwe haarprothese, hebben wij vastgelegd in een document. Nalezen, klik hier .

Levertijden

Als gemiddelde levertijd voor een maatwerk haarprothese, niet zijnde een spoedopdracht, geldt 6-10 weken. Voor uit voorraad leverbare haarwerken bieden wij de mogelijkheid tot reserveren. Levering kan plaatsvinden binnen 48 uur.

Prijs en Vergoeding

Het zal niet verbazen dat een gemiddelde prijs voor een maathaarwerk moeilijk is te geven. Immers , het betreft een individuele oplossing die speciaal voor u wordt bedacht , ontworpen en vervaardigd. Prijsbepalende factoren zijn o.a. materiaalkeuze (i.v.m. het draagcomfort en het optische effect ), afmeting van het montuur , te gebruiken haar (soort, lengte en kleur).

Wel is het zo dat de ziektekostenverzekeraars, bijvoorbeeld na chemotherapie, een deel van de kosten vergoeden. Als erkend leverancier hebben wij contracten met nagenoeg alle verzekeraars.

Wij nemen de zorg voor de financiële afhandeling graag van u over en regelen de papieren rompslomp direct met uw verzekeraar.

Garantie

Afhankelijk van het type haarwerk geldt een garantietermijn van een half jaar tot anderhalf jaar.

ANKO erkend haarspecialist.

Erna Blok Haarprotheses is lid van de brancheorganisatie “ANKO”. De sectie haarwerken van deze organisatie verleent aan haarwerkbedrijven het recht dit merk te gebruiken, nadat aan de voorwaarden vastgelegd in de Erkenningsregeling ANKO Haarwerk Specialist (EAHS) is voldaan. De sectie haarwerken zet zich in om de kwaliteit van haarwerkbedrijven en de daaraan gekoppelde hoge mate van dienstverlening te waarborgen. Dit wordt o.a. geëist door consumenten, zorgverzekeraars en verwijzers.

Als lid van de Anko zijn wij ook aangesloten bij “De Geschillencommissie”. De hulp van deze commissie kunt u inroepen als wij bij een eventuele klacht samen niet uit zouden komen.